MDF emner - ubehandlet

Sprøjtemaling og lakering af nye ubehandlede MDF-plader

MDF-plader

MDF-plader er de mest velegnede plader at sprøjtemale, da de er meget formstabile, og da pladen er meget tæt helt ind til kernen, er det relativt nemt at opnå en flot finnish på kanterne når pladen er skåret eller fræset. Vi lever også andre ydelser i forbindelse med sprøjtemalingen.

Farver

Du kan vælge mellem flere tusind forskellige farver. Vi arbejder mest med NCS og RAL farver. Du kan se de fleste NCS og RAL farver i menuen Farver. Få tips og information før du går i gang med projekt: Sprøjtemal MDF-plader og konstruktioner.

Tilbud og priser

Der ingen priser på vores hjemmeside. Vi vil helst give et skriftligt tilbud på maling af dine MDF-plader eller MDF-konstruktioner. Få tilsendt skriftligt tilbud. Udfyld formularen: MDF Tilbudsformular.

Info om lakering af MDF plader

Herunder finder du information om lakering MDF-emner.

Kanter

Kanterne er ikke så tætte i overfladen som selve pladens overflade. Kanterne suger derfor en del mere maling end fladerne gør. Det er derfor vigtigt at købe MDF af en god kvalitet, helst lavet på løvtræ, da disse plader har en mere tæt kerne. For at få det bedste resultat på kanterne skal man sørge for at kanterne er pudsede så fint, at de har samme glatte overflade som pladen.

Skæring

De yderste 5 mm af pladen er ikke så fast presset. Det vil derfor være vanskeligt at få en pæn lukket overflade på yderkanter. Vi anbefaler derfor at skære dem af.

Sådan males MDF

Når man maler direkte på MDF første gang, rejser fibrene i pladen sig, så overfladen bliver en smule ru. Derfor er det nødvendigt at mellemslibe og male anden gang, for at få et tilfredsstillende resultat. Vi benytter en hvid grundmaling som første lag, da den er billigere en malingen, og giver en bedre fylde og er nemmer at mellemslibe.

Ydelser Arne Jacobsen stole

Sprøjtemaling

- Plader
- Skabskasser mm.

Afmonter og monter

- Metaldele

Afdæk

- Rude
- Spejl
- Skuffekasse
- Lågebagside
- Alukant (greb)

Puds

- Kanter

Luk (spartle)

- Grebshul
- Skruehul
- Kanter

Lever og monter

- Bendup
- Afstandsklods

Reparation af skader

- Spartle slagskade

Nummerér

- Dele

Tid

Det tager 7 arbejdsdage at sprøjtemale MDF plader.

Dag 0: Indlevering
Dag 1: Grundmaling bagside
Dag 2:Grundmaling forside
Dag 3: Mellemslib
Dag 3: Færdigmal bagside
Dag 4: Færdigmal forside
Dag 5: Kvalitetskontrol og pak
Dag 6: Aflever

Få et tilbud på sprøjtemaling af MDF Plader

Indtast oplysninger om navn mm.

Vælg om tilbuddet skal stiles til dig privat, en offentlig institution eller et firma.
Du kan vælge at skrive dit fornavn. Første bogstav skal være Versal (stort)
Du skal skrive dit efternavn. Første bogstav skal være Versal (stort)
Hvis tilbuddet stiles til et firma, så skriv firma navnet her.
Hvis tilbuddet stiles til en offentlig institution, så skriv institutionens navn her.
Gade- vejnavn og nummer mm. (Skrives sådan: Syntaksgade 17B, 1.th.)
Stednavn
Postnummer
Postnummer bynavn
Hvis adressen IKKE er i Danmark.
Her skriver du det telefonnummer du kan kontaktes på hvis vi har spørgsmål.
Du skal udfylde email, da vi sender tilbuddet hertil.
EAN nummer til elektronisk fakturering.
Identifikation af EAN nr. bruger. Person reference o.l.
Firma CVR Nummer.
Data der indtastes i formularer på www.luxlak.dk slettes efter 30 dage. Data i tilbud, ordre og fakturerede sager, ligger på lokal server hos LUXLAK. Kun medarbejdere med password har adgang. Data opbevares i 10 år, herefter slettes navn, tlf.nr. og mailadresse. Kundenummer og evt. postadresse bibeholdes, således at vi vedligeholder historik på postadresse, uanset hvem der bor der. Data videregives ikke til tredjemand, og anvendes ikke til markedsføring. Personer og virksomheder der modtager et tilbud eller ordre tildeles et kundenummer. Person data der relaterer sig til et kundenummer sendes eller slettes efter henvendelse fra kunden.

Farver og Lakker

Indtast oplysninger om den farve du ønsker :

Vælg den farve du gerne vil have emnerne malet med. Hvis du vælger "Aftales senere" får du et tilbud der IKKE tager højde for Farver med dårlig dækkraft, og selve farvens endelige literpris
Vælg den farve du gerne vil have emnerne malet med. RAL farvekort kan lånes hos nærmeste farvehandel.
Vælg den farve du gerne vil have emnerne malet med. NCS farvekort kan lånes hos nærmeste farvehandel.
Den "gamle" tokomponente syrehærdende maling er billigere end den ny vandbasserede. Den syrehærdende kan tåle rengøring med alle organiske opløsningsmidler, det kan den vandbasserede ikke.
Vælg den farve du gerne vil have reolerne malet med.
Vælg den farve du gerne vil have reolerne malet med.
Vælg den farve du gerne vil have emnerne malet med. (Fritz Hansens standard farver til AJ stole. Vores farve svarer til, men er ikke den originale maling.)
Vælg den farve du gerne vil have emnerne malet med.
Vælg den glans du gerne vil have malet med. Er du i tvivl så vælg den øverste standard, eller se mere i menuen "Farver" "Se glans". Jo højere værdi jo mere blank.
Montana standardglans for valgt farve.
Montana standardglans for valgt farve.
Montana standardglans for valgt farve.
Montana standardglans for valgt farve.
Vælg den glans du gerne vil have malet med. Følg linket herunder, hvis du vil se billeder af vores forskellige glansgrader.
Vælg den glans du gerne vil have malet med. Følg linket herunder, hvis du vil se billeder af vores forskellige glansgrader.

Indtast oplysninger om emner, antal mm. i ubehandlet MDF

Vælg hvad der passer bedst til emnet
Indtast antallet af ens emner. (Oprundet til heltal)
Indtast højden i cm. på kassen. (Oprundet til heltal)
Indtast længden i cm. på pladen. (Oprundet til heltal)
Indtast bredden i cm. (Oprundet til heltal)
Indtast dybden i cm. på kassen. (Oprundet til heltal)
Vælg hvordan forsiden skal behandles. På kasser er forsiden det der kan ses når den står på bagsiden. (bagsiden på bogkasser er det der vender mod vægen)
Vælg hvordan bagsiden skal behandles

Indtast evt. kommentar til oplysninger om emner.

Hvis der er faste skillerum i en kasse, så skriv cm. mål her. Send gene tegning eller billede på kassens indhold.

Indtast oplysninger om MDF'ens tilstand før behandling :

Vi lukker kanterne med grundfarve. Det er derfor nødvendigt at de ikke kun er skåret eller fræset, men også pudsede med korn 120 eller finere, så de er helt glatte ligesom pladen.
Det er sjældent at vi skal male gammel brugt MDF, men det hænder. Vi er så nødt til at pudse overfladen før vi grundmaler.
Størst tilladte upload: 268.44MB
Det er altid godt at vedhæfte et billede, så er vi ikke i tvivl når vi skal skrive tilbuddet.

Indtast oplysninger om andre ydelser i forbindelse med malerarbejde på MDF plader mm.

Hvis der er greb der skal af- og påmonteres, så skriv antallet her.
Hvis der er hængsler der skal afmonteres, så skriv antallet her.
Hvis vi kun skal male skuffefronter, så skal kassen af.
Vi anbefaler at ruder afmonteres før vi maler, da vi så kan male falsen under glasset. Hvis ruder ikke er afmonteret, skal de afdækkes. Skriv antallet af ruder der skal afdækkes her. Hvis der er sprosser, tælles hvert enkelt rudefelt.
Sidder der et spejl på en side, anbefaler vi at det afmonteres før vi maler. Hvis det ikke kan det skal det afdækkes. Skriv antallet af spejle her.
Hvis fronten på skufferne ikke kan afmonteres, og kassen ikke skal males, så skriv antallet af skuffer der skal afdækkes.
Metallister der ikke kan afmonteres og ikke skal males, skal afdækkes. Skriv antal og længde her.
Hvis der er gennemgående huller der skal lukkes (spartles), så skriv antallet her.
Hvis der er huller der skal lukkes (spartles), så skriv antallet her.
Hvis MDF-pladen er beskadiget, så kan vi reparere med plastisk træ (polyesterspartel)

Indtast oplysninger om kørsel - transport

LUXLAK har til huse i Lynge Nordsjælland. Budkørsel længere end 50 km. er MEGET dyrt.
Transporten arrangeres af dig, vi anbefaler 3x34 hvis du ikke selv kan transporterer. Bor du længere væk end 50 km. så send med post eller fragtmand.
Transporten arrangeres af dig, vi anbefaler 3x34 hvis du ikke selv kan transporterer. Bor du længere væk end 50 km. så send med post/fragtmand.