NCS farve oversættelse

Farver

NCS Farve oversættelse

LUX LAK påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de viste farver i forhold til det faktiske NCS farvekort!

Indtast farve koordinater
Sort

Farvestyrke

Nuance

RRR:

GGG:

BBB:

LUM:

HEX:

NCS:

Tryk på knappen “Vis farve” for at få et nyt vindue der viser farven 3030-Y30R.
Indtast en anden koordinat eller notation for at se en anden farve.

Exempel på farvekoder: NCS 3030-Y80R (rød)NCS 3020-Y70R (okker)NCS 2020-Y50R (orange)NCS 1020-Y30R (sandgul).

Tryk på knappen “Vis farve” for at få et nyt vindue der viser farven 3030-Y30R. Indtast en anden koordinat eller notation for at se en anden farve.

Exempel på farvekoder: NCS 3030-Y80R (rød)NCS 3020-Y70R (okker)NCS 2020-Y50R (orange)NCS 1020-Y30R (sandgul).

NCS notationer

En NCS farvekode, eller som vi kalder den her, notation, er en præcis beskrivelse af den farve vi ser. Vi kan se ca. 10.000.000 forskellige farver. NCS systemet kan præsist definere 2.000.000 af dem ved hjælpaf heltal.

NCS Farvekrop

I NCS systemet defineres farverne i en visuel tredimensionel farvekrop. Figuren består af to kegler der er sat sammen så de danner et gyroskop, bedre kendt som en snurretop.

I den øverste spids, i toppen af midteraksen findes hvid, i den nederste spids findes sort. I cirklen i midten, det man kan betegne som bunden af de to kegler, findes de fire elementær farver. Gul (Y – yellow), Rød (R – red), Blå (B – blue) og Grøn (G – green). Cirklen og midterakslen danner altså en nedadvendt og en opadvendt kegle. I disse to kegler kan alle farver defineres ved en koordinat.

Midterakslen er i NCS systemet delt op i 100 dele. Farvecirklen er delt op i 400° Der er således givet 100° til hver af de fire elementær farver.

NCS Farvecirkel

NCS systemet afgrænser mængden af farver ved hjælp af et repræsentativt udvalg af standardfarver. Standardfarverne er specificeret ved hjælpaf et “S” forest i notifikatinen.  I farvecirklen er standardfarverne ligeligt fordelt på de fire elementærfarver. Hver udsnit af cirklen er delt op i 100 dele. Dette ses i farvecirklen, som hver tiende trin f.eks. y10r, y20r, y30r osv., der indeholder farverne fra hver specifik kulør, der er angivet. Rene grå farver indeholder ingen kulør og har derfor fået et N for neutral i slutningen af notationen. Den rene gråskala går fra hvid til sort.

NCS farvetrekant 

Farvetrekanten er et lodret snit gennem NCS farvekrop. Hvert af trinene (kulører), som ses i farvecirklen, passer med det lodrette snit, som synliggøres i farvetrekanten. I den lodrette grundlinie af farvetrekanten ligger gråskalaen fra hvid til sort, og spidsen af trekanten er det punkt med størst farvestyrke. Indenfor hver trekant kan du udpege farvenuancerne på dette niveau i forhold til sorthed, farvestyrke og hvidhed.

NCS Notationen

NCS notationen er baseret på hvor stor en lighed farven har med de seks elementærfarver: hvid, sort, gul, rød, blå og grøn. Når man kender NCS systemet, er det muligt at se hvilken farve, der er tale om alene ud fra NCS notationen, f.eks. hvor meget sorthed, farvestyrke og kulør. Dette hjælper med at kommunikere, tjekke specifikationer og med at identificere farver. NCS notationen beskriver de visuelle egenskaber farven har, og har derfor intet at gøre med blandingsforhold af pigmenter eller glans, som kan variere fra producent til producent.

Lad os nu for eksempel tage S 1050-Y90R:

S foran notationen betyder at farven er en del af de 1950 standardiserede farver. De næste to numre (10) viser farvens procentdel af sort, og de følgende to (50) viser farvens farvestyrke. Når disse tal bliver lagt sammen og trukket fra 100, står du tilbage med farvens procentdel af hvid. I dette tilfælde 100% – (10%+50%) = 40% hvidhed. Den første del (1050) refereres til som farvens nuance. Den næste del af farvens notation betegner hvilken del af farvespektret, den bestemte farve tilhører. Det første bogstav Y fortæller os at farven er gul (Y=yellow), det efterfølgende nummer at farven indeholder 90% af det sidste bogstav; i dette tilfælde R (R=red), hvilket betyder at farven indeholder 10% gul og 90% rød. Denne sidste del af betegnelsen er kuløren.

NCS Notation: S 1050-Y90R
NCS-Farvekrop
NCS-Farvecirkel